Szkolenia

Programy kształcenia (współautor):

W ramach pracy dla Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

KURSY

  1. 1. Kurs Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia?  18 h
  2. 2. Kurs dla Liderów Grup Wsparcia i Poradni Laktacyjnych dla lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz osób bez wykształcenia medycznego 20 h
  3. 3. Kurs dla kandydatów na Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych (położnych, pielęgniarek, lekarzy i in) 2003 - 150 h, 2005 - 45 h, 2006 - 60 h
  4. 4. Kurs dla kandydatów na Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych oraz Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych pt. Problemy w laktacji 2007 (80 h)

KONFERENCJE

1998    Karmienie piersią najlepszą inwestycją,   Klub lekarza w Warszawie

1999    Karmienie piersią – lekcja na całe życie,  Klub Księgarza w Warszawie

2000    Karmienie piersią prawem kobiety, Teatr Kwadrat w Warszawie

2001    Karmienie piersią w erze informacji, Sala NOT w Warszawie

2002    Karmienie piersią to zdrowie dla mamy i dla dziecka, Teatr na Woli w Warszawie

2003    Karmienie piersią a globalizacja,  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2004    Wyłączne karmienie piersią to Złoty Standard, w Warszawie

2005    Karmienie piersią to bieg po złoto – każdy wygrywa! KOARA EXPO w Warszawie

2006    25 lat promocji karmienia piersią i co dalej? Teatr Żydowski w Warszawie

2007    Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chronią zdrowie dzieci,  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie 

W ramach pracy dla Fundacji twórczych Kobiet/Centrum Nauki o Laktacji

KURSY

  1. 5. Problemy w Laktacji 2008 (80 h teoria + 25 h praktyka kliniczna)
  2. 6. Karmienie piersią w praktyce lekarza 2012 (3 h)
  3. 7. Prowadzenie grup wsparcia matek karmiących piersią i poradnictwa laktacyjnego na poziomie podstawowym 2008 (20 h)
  4. 8. Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej 2011 (12 h)
  5. 9. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego 2014 (12 h)
  6. 10. Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 2013 (26h teoria + 19h praktyka kliniczna)

ZJAZDY

2008 Wspieranie matek to "bieg po złoto" - każdy wygrywa!  KOARA EXPO w Warszawie

2009 Karmienie piersią lekarstwem na kryzys,  KOARA EXPO w Warszawie

2010 Karmienie piersią to filar zdrowego żywienia dzieci, Hotel Mazowiecki w Warszawie

2011 Dla zdrowia matek i dzieci postawiliśmy na karmienie piersią, KOARA EXPO w Warszawie

2012 Karmienie piersią bez barier,  Kino Wisła w Warszawie

2013 Karmienie piersią – szacunkiem dla natury,  Hotel BOSS w Warszawie

2014 Mleko matki to fenomen natury - dajmy je dzieciom!  KOARA EXPO w Warszawie