Publikacje dla rodziców

Publikacje dla rodziców

Nehring-Gugulska M, Warto karmić piersią. Wyd. V poprawione, uzupełnione kolorowymi zdjeciami. Medela Polska. Warszawa 2011 (I wyd. 1996, II wyd. 1998, III wyd. 2001, IV wyd. 2004)

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Oslislo A. Karmienie piersią i żywienie małego dziecka. Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Pod red. Prof. Alicji Chybickiej, prof. Anny Dobrzańskiej, prof. Jerzego Szczapy i prof. Jacka Wysockiego. Medyczna Praktyczna, Kraków 2010

Nehring-Gugulska M. Poradnia Laktacyjna. Miesięcznik Twoje Dziecko. (stała rubryka)

Nehring-Gugulska M. wsp. Portal www.pediatria.mp.pl – Karmienie piersią – artykuły i filmy.

Nehring-Gugulska M. wsp. Portal www.kobiety.med.pl/cnol – Wiedza o laktacji.

 

Publikacje dla lekarzy, położnych, pielęgniarek

Artykuły:

Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M: Standard wizyty w poradni laktacyjnej. Standardy Medyczne 2005, 4, 1786-1780  

Nehring-Gugulska M: Zapalenie piersi w przebiegu laktacji. Standardy Medyczne 2005, 4, 1791-1798     

Nehring-Gugulska M: Standardy postępowania w laktacji. Standardy Medyczne 2005, 5, 179-185          

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Oslislo A: Zapytaj eksperta. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym – cz.II. Med. Praktyczna 2005, 5(41), 107-110

Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Kaźmierczak W.: Farmakoterapia matki a karmienie naturalne. Standardy Medyczne 2006, 3, 179-185

Nehring-Gugulska M: Aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące karmienia piersią. Pediatr Pol 2006, 81(10), 712-717

Nehring-Gugulska M, Soplińska E: Opinia 5: Gluten w 5.- 6.miesiącu życia u dziecka karmionego wyłącznie piersią. W: Kontrowersje w pediatrii – debata ekspertów. Czy gluten należy wprowadzać do diety dziecka po ukończeniu 4. miesiąca życia, a przed ukończeniem 6. miesiąca życia? Argumenty za i przeciw. Dr med. Piotr Sawiec, Dr med. Jacek Mrukowicz, prof. Dr hab. Med. Janusz Książyk, prof. Dr hab. Med. Hanna Szajewska, Dr hab. Med. Krystyna Mikiel-Kostyra, prof. Dr hab. Med. Barbara Kowalewska-Kantecka, Dr Magdalena Nehring-Gugulska, Dr Elwira Soplińska. Med. Prakt. Pediatr. 6/2007, s. 15–336

Oslislo A, Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M: Karmienie piersią i mlekiem kobiecym. Med.Praktyczna-Pediatria 2008, nr 1 wydanie specjalne, s.10-22

Oslislo A, Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M: Karmienie piersią i mlekiem kobiecym. Med.Praktyczna-Pediatria 2009, nr 3 wydanie specjalne, s.71-82

Oslislo A, Nehring-Gugulska M, M. Żukowska-Rubik: Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią. Standardy medyczne/Pediatria 2010, 7, 329-337

Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M. Oslislo A. Standard postępowania poporodowego sprzyjający karmieniu naturalnemu noworodków z małą masą ciała. Standardy Medyczne,  2012 (9)3: 405-411.

Nehring-Gugulska M. Karmienie piersią - Stanowisko Komitetu Żywienia ESPGHAN (opr. na podst. oryg). Karmienie piersią i zastosowanie mleka kobiecego - stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii 2012 (opr. na podst. oryg.). Komentarz. Standardy Medyczne suplement 2013 (10)1: 5-10.

Nehring-Gugulska M. Poziomy kształcenia w zakresie laktacji

Karmienie piersią a badania radiologiczne. Pytania do eksperta. Dr med. Magdalena Nehring-Gugulska. Med Prakt Pediatria 6/2013, s. 71-73 

Nehring-Gugulska M, Sztyber B. Raport o stanie karmienia piersią w Polsce. ; http://www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=51&lang=pl

Muszyńska A, Osuch K, Nehring-Gugulska M. Zadania doradcy laktacyjnego na oddziale intensywnej opieki noworodka. 

Helwich E, Wilińska M. (red). Borszewska-Kornacka MK, Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Bernatowicz-Łojko U, Zawitkowski P, Nowicka K, Pawlus B, Kostuch M, Baszczeska J (wsp.) Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Standardy Medyczne Pediatria, 2014, tom 11, nr 1, str 9-57

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P, Paradowska B. Protokół umiejętności ssania piersi. Postępy neonatologii. 1(20) 2014:53-67

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M. Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji. Postępy neonatologii. 2(21) 2014:53-63

Komentarze:

Wpływ wsparcia udzielanego matkom przez doradczynie laktacyjne na częstość karmienia piersią wcześniaków na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej. The effect of peer counselors on breastfeeding rates in the neonatal intensive care unit. A. Merewood, L.B. Chamberlain, J.T. Cook, B.L. Philipp, K. Malone, H. Bauchner. Archives of Pediatrics Adolescent Medicine, 2006; 160: 681–685. Komentarz: lek. Magdalena Nehring-Gugulska, Med. Prakt. Pediatr. 5/2006, s. 107–109

Stosowanie smoczka „uspokajacza” a karmienie piersią – przegląd systematyczny omówienie artykułu: Pacifiers and breastfeeding. A systematic review N.R. O’Connor, K.O. Tanabe, M.S. Siadaty, F.R. Hauck. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2009; 163: 378–382. Komentarz: lek. Magdalena Nehring-Gugulska, Med. Prakt. Pediatr. 5/2009, s. 97–99

Czy stosowanie smoczka wpływa na długość karmienia piersią? Omówienie artykułu: A.G. Jenik, N.E. Vain, A.N. Gorestein N.E. Jacobi: Does the recommendation to use a pacifier influence the prevalence of breastfeeding? The Journal of Pediatrics, 2009; 155: 350–354, komentarz: dr med. Magdalena Nehring Gugulska, Med. Prakt. Pediatr. 2/2010, s. 87–89

Lawrence M. Gartner, Jane Morton, Ruth A. Lawrence, Audrey J. Naylor, Donna O Hare, Richard J. Schandler i Arthur I. Eidelman. American Academy of Pediatrics. Section on breastfeeding. Breastfeeding and the Use of Human Milk, Pediatrics 2005; 115; 496-506. 

a.Opracowanie polskie: Medycyna Praktyczna – pediatria. 6/2005: 31-39. Komentarz: Oslislo A, Nehring-Gugulska M.
b.Medycyna Praktyczna – Położnictwo i Ginekologia. 1/2006:21-28. Komentarz: Oslislo A, Nehring-Gugulska M.

 

Komentarze, e-letters

Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M: Baby Friendly Initiative: is the training of doctors being ignored? - Who is ignored?. Arch Dis Child 2006, 15 Dec, http://adc.bmj.com/cgi/eletters/91/12/1044a                 

 

Monografie:

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia. Przewodnik dla wykładowcy 18 sto godzinnego kursu. KUKP 2000

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. KUKP 2002

Nehring-Gugulska M red. Karmienie piersią. Broszura dla lekarzy różnych specjalności. KUKP 2002

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M (red). Karmienie piersią – podręcznik z ćwiczeniami dla studentów i absolwentów wydziałów lekarskich, Nauki o zdrowiu i żywieniu. KUKP, Warszawa 2006
Żukowska-Rubik M, Oslislo A, Nehring-Gugulska M red. Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia. Przewodnik dla wykładowcy. KUKP 2009, wydanie II

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja I. KUKP 2005

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja II. KUKP 2006

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Karmienie piersią. Podręcznik dla studentów. KUKP 2006

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja III. KUKP 2007

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja I. CNoL/KUKP 2007, wydanie II

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja II. CNoL/KUKP 2007, wydanie II

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A [red]. Certyfikowany doradca laktacyjny. Podręcznik dla uczestnika kursu: Problemy w laktacji. Warszawa, CNoL 2010.

Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.

 

Rozdziały w podręcznikach:

Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym w praktyce. W: ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy pod red. Prof. Jacka Pietrzyka, prof. Hanny Szajewskiej, dr med. Jacka Mrukowicza. Medycyna Praktyczna. Kraków 2010.

Nehring-Gugulska M, Sztyber B, Pietkiewicz A. Promocja karmienia piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 31-36

Nehring-Gugulska M, Sztyber B, Pietkiewicz A. Korzyści karmienia piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 41 - 45

Ślizień-Kuczapska E, Nehring-Gugulska M. Regulacja procesu  wytwarzania pokarmu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 61-67

Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Sztuka karmienia piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 69-76

Nehring-Gugulska M. Żołnowska J. Zasady  postępowania  w  czasie  laktacji. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 77-81

Nehring-Gugulska M. Monitorowanie przebiegu karmienia. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 85-88

Nehring-Gugulska M. Osuch. K. Odciąganie i przechowywanie mleka kobiecego. Wybór metody dokarmiania. W:Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna praktyczna 2012, str. 91 – 97.

Nehring-Gugulska M. Farmakokinetyka leków w laktacji. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.  str. 111-114

Nehring-Gugulska M. Jak zakończyć karmienie? W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.  str. 115-119

Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Standard porady laktacyjnej. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 129-152

Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Głęboki ból piersi. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 199-201

Nehring-Gugulska M. Zaburzenia przepływu pokarmu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 203-211

Nehring-Gugulska M. Zapalenie piersi. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 213-221

Nehring-Gugulska M. Żukowska-Rubik M. Pozorny i rzeczywisty niedobór pokarmu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 263-273

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 263-275

Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M. Stosowanie leków a karmienie piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 275-281

Nehring-Gugulska M. Stosowanie używek a laktacja. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 283-287

Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Problemy z karmieniem. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 347-350N    

   
Rozprawa doktorska:

Nehring-Gugulska M. Ocena wiedzy na temat karmienia piersią pracowników ochrony zdrowia zajmujących się poradnictwem laktacyjnym w Polsce. Rozprawa doktorska. Śląski Uniwersytet Medyczny. Zabrze. Czerwiec 2012.N                

Materiały zjazdowe

Nehring-Gugulska M red. Światowy Tydzień promocji Karmienia piersią. Materiały konferencyjne: 25 lat promocji karmienia piersią i co dalej? KUKP 2.06.2006

Nehring-Gugulska M red. Światowy Tydzień promocji Karmienia piersią. Materiały konferencyjne: Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chronią zdrowie dzieci. KUKP 26.05.2007
Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Kaźmierczak W: Przeciwwskazania matczyne do karmienia naturalnego. Ginekol Pol 2006, supl.1: Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań, str 49[186]                                                         
Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Kaźmierczak W.: Przeciwwskazania ze strony dziecka do karmienia piersią. Ginekol Pol 2006, supl.1: Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań, str 52[197]                                

Nehring-Gugulska M, Oslislo A. Materiały edukacyjne z zajęć warsztatowych “Poradnictwo laktacyjne w praktyce pediatry i lekarza POZ” VII konferencja Szkoleniowa Krakowskiego Oddziału PTP. Pediatria 2008-praktyczne nowości w pigułce. Kraków 19-20.09.2008.

Nehring-Gugulska M, Oslislo A. Materiały edukacyjne z zajęć warsztatowych “Poradnictwo laktacyjne w praktyce pediatry i lekarza POZ” VIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa pod patronatem Krakowskiego Oddziału PTP. Krakowska Jesień pediatryczna. Kraków 18-19.09.2009, 

Nehring-Gugulska M, Oslislo A. Materiały edukacyjne z zajęć warsztatowych “Poradnictwo laktacyjne w praktyce pediatry i lekarza POZ” I Krajowa Konferencja Szkoleniowa pod patronatem Warszawskiego Oddziału PTP. Warszawska Jesień Pediatryczna. Warszawa 16-17.10.2009

Oslislo A. Nehring – Gugulska M. Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią – trudny wybór? Seminarium z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią oraz II Zjazd CNOL i RMKL. Materiały dla uczestników. 6 czerwca 2009

Nehring – Gugulska M. Matka nie chce karmić – uszanować jej wybór? Seminarium z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią oraz Zjazd CNOL i RMKL. Materiały dla uczestników. 6 czerwca 2009

Nehring-Gugulska M. Czy doradca laktacyjny jest potrzebny w systemie opieki nad matką i dzieckiem. Materiały dla uczestników. IV ZJAZD CNoL 3.06.2011

Nehring-Gugulska M. Czy jesteśmy krajem bez barier dla karmienia piersią? Materiały dla uczestników. V ZJAZD CNoL 2.06.2012

Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią - ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji.  Konferencja pt. profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Wokół porodu XXI wieku. Warszawski Uniwersytet Medyczny. 14 października 2012

Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią - najbezpieczniejszy sposób żywienia dzieci – jak to osiągnąć? I Międzynarodowy Kongres   Bezpieczeństwo Dziecka i Matki na oddziale i po wypisie do domu” 2-4 grudnia 2012, Ryn, Polska

Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią  zdrowy styl rodzicielstwa. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w 10 rocznicę śmierci prof. Wł. Fijałkowskiego pt. Ekologia rodziny w ujęciu prof. Wł. Fijałkowskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII. Katedra Pedagogiki Rodziny. Lublin 21 marca 2013

Nehring – Gugulska M. Warto karmić piersią. I Wrocławskie forum neonatologiczne pt. Daj szansę wcześniakowi. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Wrocław, 14-15 czerwiec 2013

Nehring-Gugulska M. 10 lat kształcenia Konsultantów laktacyjnych w Polsce – gdzie jesteśmy?. Materiały dla uczestników. VI ZJAZD CNoL 7-8.06.2013

Nehring-Gugulska M. Teobromina, kofeina – farmakokinetyka. Panel ekspertów. Jak ogórek czy kostka czekolady mają dostać się do pokarmu matki i wywołać reakcję u dziecka? Materiały dla uczestników. VII ZJAZD CNoL 9.05.2014